Πολιτική Απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου στοχεύει να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Enijob.app συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της χρήσης του ιστότοπου Enijob.app (εφεξής «ο ιστότοπος» ή «Enijob.app») και του μέσα με τα οποία γίνεται αυτό. Η Πολιτική Απορρήτου λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης των επισκεπτών του ιστότοπου για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΕΕ) 2016/679. 

Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας δεδομένα που σχετίζονται με παιδιά.

Το Enijob.app δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας και να αναπτύσσει τεχνολογία που σας προσφέρει την πιο ισχυρή και ασφαλή διαδικτυακή εμπειρία.

 Με την πρόσβαση, την περιήγηση και/ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συναινείτε στις πρακτικές δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους όρους και τις σημειώσεις που περιέχονται στο παρόν και ότι συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, τα «Προσωπικά Δεδομένα» αναφέρονται σε όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με ένα ζωντανό άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί από τέτοια δεδομένα, όπως για παράδειγμα, όνομα, διεύθυνση και/ή αριθμό αναγνώρισης. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα όπου η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).

3. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αποτελούνται από αυτά που ο Χρήστης κάνει οικειοθελώς διαθέσιμα σε εμάς κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο (π.χ. διεύθυνση email) ή την αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος («Βιογραφικό») (π.χ. όνομα, επίθετο. τηλέφωνο κ.λπ.). 

Συνολικά συλλέγουμε στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, όπως τη διεύθυνση e-mail, το όνομα, τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε ανώνυμες δημογραφικές πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι μοναδικές για εσάς, όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, η ηλικία, το φύλο, οι προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τα αγαπημένα σας. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή σας που συλλέγονται αυτόματα από τον Ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τα ονόματα τομέα, τους χρόνους πρόσβασης και τις διευθύνσεις του ιστότοπου παραπομπής.

Το Enijob.app σάς ενθαρρύνει να ελέγχετε τις δηλώσεις απορρήτου των ιστότοπων στους οποίους επιλέγετε να συνδεθείτε από το Enijob.app, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε πώς αυτοί οι ιστότοποι συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται τις πληροφορίες σας. Το Enijob.appis δεν είναι υπεύθυνο για τις δηλώσεις απορρήτου ή άλλο περιεχόμενο σε ιστότοπους εκτός του Enijob.app.

Δεν συλλέγουμε Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων για εσάς (περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητα σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις, τη συμμετοχή σε συνδικάτα, πληροφορίες για την υγεία σας και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα) . Ούτε συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Ο ιστότοπος αποτελείται από «cookies» για να σας βοηθήσουν να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από έναν διακομιστή ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookie εκχωρούνται σε εσάς με μοναδικό τρόπο και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν διακομιστή ιστού στον τομέα που εξέδωσε το cookie για εσάς. Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς των cookies είναι να παρέχουν μια δυνατότητα ευκολίας για εξοικονόμηση χρόνου. Ο σκοπός ενός cookie είναι να ενημερώσει τον διακομιστή Web ότι έχετε επιστρέψει σε μια συγκεκριμένη σελίδα. Για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε στον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες, ένα cookie μας βοηθά να ανακαλέσουμε τις συγκεκριμένες πληροφορίες σας σε επόμενες επισκέψεις. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία καταγραφής των προσωπικών σας στοιχείων, όπως διευθύνσεις χρέωσης, διευθύνσεις αποστολής και ούτω καθεξής. Όταν επιστρέψετε στον ιστότοπο, οι πληροφορίες που παρείχατε προηγουμένως μπορούν να ανακτηθούν, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα τις δυνατότητες του ιστότοπου που προσαρμόσατε. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Ιστού δέχονται αυτόματα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις διαδραστικές λειτουργίες του ιστότοπου.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν μας το επιτρέπει ο νόμος. Συνήθως, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όπου πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση, πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε συνάψει μαζί σας.
 • Όπου είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας. Έννομο συμφέρον σημαίνει το συμφέρον της επιχείρησής μας για τη διεξαγωγή και τη διαχείριση της επιχείρησής μας για να μας επιτρέψει να σας προσφέρουμε την καλύτερη υπηρεσία/προϊόν και την καλύτερη και πιο ασφαλή εμπειρία. Φροντίζουμε να λαμβάνουμε υπόψη και να εξισορροπούμε κάθε ενδεχόμενο αντίκτυπο σε εσάς (τόσο θετικό όσο και αρνητικό) και στα δικαιώματά σας προτού επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα έννομα συμφέροντά μας. Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες όπου τα συμφέροντά μας παρακάμπτονται από τον αντίκτυπο σε εσάς (εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο). (Όπου πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
 • Όπου είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται.

 Το Enijob.app χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για να ενημερώσει τους χρήστες για νέα, να τροποποιήσει τις υπηρεσίες σε αυτές, να βελτιώσει την απόδοση του Ιστότοπου, να στείλει πληροφορίες και επαγγελματικό υλικό, εάν ο χρήστης έχει συναινέσει σε αυτό, καθώς και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τα βιογραφικά που ανεβάζουν οι Χρήστες (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.), το Enijob.app διατηρεί το δικαίωμα τόσο να τα συλλέγει όσο και να τα διαθέτει – να τα προωθεί σε ενδιαφερόμενους εργοδότες – επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς ή συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού που είναι συνδρομητές.

Επιπλέον, η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων στον Ιστότοπο. Η χρήση των cookie DART από την Google της επιτρέπει να εμφανίζει διαφημίσεις στους χρήστες του Enijob.app με βάση τις επισκέψεις τους στον Ιστότοπό μας και σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο.

Το Enijob.app χρησιμοποιεί επίσης τα προσωπικά σας στοιχεία αναγνώρισης για να σας ενημερώσει για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται από το Enijob.app και τις θυγατρικές του.

Στην περίπτωση που θα ειδοποιηθείτε από μια θυγατρική για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ, πριν επηρεαστεί αυτή η επικοινωνία, θα σας ζητηθεί να δώσετε την ελεύθερη, ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας να εκφραστεί με σαφή και συνειδητό τρόπο. Τέτοια συγκατάθεση θα σας ζητηθεί να δοθεί από εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα των εν λόγω συνδεδεμένων εταιρειών και σημειώνετε το σχετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών άμεσου μάρκετινγκ.

5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Τέτοια δικαιώματα είναι τα εξής:

 • Αίτημα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης υποκειμένου δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Ζητήστε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.
 • Ζητήστε διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα όταν δεν υπάρχει καλός λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (δείτε παρακάτω), όπου ενδέχεται να έχουμε επεξεργαστεί τα στοιχεία σας παράνομα ή όπου απαιτείται να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, οι οποίοι θα σας κοινοποιηθούν, εάν ισχύει, τη στιγμή της υποβολής του αιτήματός σας.
 • Αντικείμενο επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή σε αυτά ενός τρίτου μέρους) και υπάρχει κάτι σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτόν τον λόγο, καθώς πιστεύετε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας . Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Ζητήστε περιορισμό επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα ακόλουθα σενάρια: (α) εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων· (β) όταν η χρήση των δεδομένων από εμάς είναι παράνομη αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε· (γ) όπου χρειάζεστε να διατηρούμε τα δεδομένα, ακόμη κι αν δεν τα απαιτούμε πλέον, καθώς τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· ή (δ) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε εάν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιήσουμε.
 • Ζητήστε τη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε ένα τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες αρχικά δώσατε τη συγκατάθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας.
 • Ανάκληση συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε εάν αυτό συμβαίνει τη στιγμή που θα αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

 Σημειώνεται ότι με την εγγραφή του Χρήστη στον Ιστότοπο και μετά την παροχή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, ο Χρήστης γίνεται αυτόματα παραλήπτης του newsletter του Ιστότοπου. Ο Χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη λήψη τέτοιου ενημερωτικού δελτίου κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο εκεί.

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Εκτός εάν ορίζεται ρητά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δεν μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι χωρίς την ελεύθερη, ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας και σε κάθε περίπτωση όταν συλλεχθούν τα προσωπικά σας στοιχεία θα σας ειδοποιήσουμε για τον παραλήπτη ή τις κατηγορίες αποδεκτών τέτοιων πληροφοριών. Επιπλέον, θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως όταν τα εν λόγω δεδομένα πρόκειται να ανακοινωθούν για πρώτη φορά σε τρίτο μέρος. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες, όπως δημογραφικές πληροφορίες, και τις στατιστικές μας αναλύσεις σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιζόμενων ή άλλων επιχειρηματικών εταίρων. Αυτές οι συγκεντρωτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών είναι σημαντική για εμάς και αυτός είναι ο λόγος που διατηρούμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων. Το Enijob.app προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.

Αυτός ο ιστότοπος έχει λάβει μέτρα ασφαλείας για την προστασία της απώλειας, της κακής χρήσης και της αλλοίωσης των πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν τακτικές αναθεωρήσεις ασφαλείας, αναβαθμίσεις και αντίγραφα ασφαλείας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την ασφάλεια και την αξιοπιστία της υποδομής μας. Ωστόσο, παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, αξιοπιστίας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προσφέρουμε καμία εγγύηση για αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα υπηρεσία, ούτε το Enijob.app εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση το Enijob.app δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών λόγω απώλειας κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας πληροφοριών) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Ιστότοπου.

8. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Στην περίπτωση που τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα μεταφερθούν εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι τους παρέχεται παρόμοιος βαθμός προστασίας διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζεται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες διασφαλίσεις:

 • Θα μεταφέρουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες που έχει κριθεί ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46 του GDPR.
 • Όταν χρησιμοποιούμε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά δεδομένα την ίδια προστασία που έχουν στην Ευρώπη.

9. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ικανοποίησης τυχόν νομικών, λογιστικών ή αναφορικών απαιτήσεων.

Για να προσδιορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης για τα προσωπικά δεδομένα, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

10. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Το Enijob.app θα ενημερώνει περιστασιακά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να αντικατοπτρίζει τα σχόλια της εταιρείας και των πελατών. Θα ειδοποιηθείτε για οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, ώστε να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται οι πληροφορίες σας.

12. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μηνός. Περιστασιακά μπορεί να μας πάρει περισσότερο από ένα μήνα εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή εάν έχετε υποβάλει ορισμένα αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώνουμε.

13. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΙΤΩΝ  

Θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προτού κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιαδήποτε εταιρεία εκτός του Enijob.app για σκοπούς μάρκετινγκ.

Μεταφόρτωση
elGreek